Oasis Homes

Свободни апартаменти

Ап.1 / Етаж 1 / Секция A

145.47 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.7 / Етаж 2 / Секция A

140.69 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.12 / Етаж 2 / Секция A

91.35 м2

Обща квадратура

1,7002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.13 / Етаж 3 / Секция A

140.69 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.14 / Етаж 3 / Секция A

90.80 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.16 / Етаж 3 / Секция A

90.77 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.21 / Етаж 4 / Секция A

92.34 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.22 / Етаж 4 / Секция A

92.34 м2

Обща квадратура

2,4502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.24 / Етаж 4 / Секция A

91.35 м2

Обща квадратура

1,7002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.2 / Етаж 1 / Секция B

93.10 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк, море
Ап.3 / Етаж 1 / Секция B

142.20 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: парк, море
Ап.6 / Етаж 2 / Секция B

93.43 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.7 / Етаж 2 / Секция B

91.81 м2

Обща квадратура

1,7002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.9 / Етаж 3 / Секция B

81.50 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.11 / Етаж 3 / Секция B

93.43 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.12 / Етаж 3 / Секция B

91.81 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк, море
Ап.13 / Етаж 3 / Секция B

93.46 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк,море
Ап.14 / Етаж 4 / Секция B

130.25 м2

Обща квадратура

1,6502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: парк
Ап.15 / Етаж 4 / Секция B

91.81 м2

Обща квадратура

1,6502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.16 / Етаж 4 / Секция B

93.46 м2

Обща квадратура

1,6502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.1 / Етаж 1 / Секция C

50.65 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.2 / Етаж 1 / Секция C

50.17 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.5 / Етаж 1 / Секция C

74.95 м2

Обща квадратура

1,5002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.10 / Етаж 2 / Секция C

50.65 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.18 / Етаж 2 / Секция C

75.37 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.19 / Етаж 2 / Секция C

83.79 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.21 / Етаж 3 / Секция C

50.48 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.29 / Етаж 3 / Секция C

83.79 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.39 / Етаж 4 / Секция C

83.79 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.6 / Етаж 3 / Секция D

141.97 м2

Обща квадратура

1,6502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.12 / Етаж 2 / Секция D

130.04 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.21 / Етаж 2 / Секция D

54.28 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.22 / Етаж 2 / Секция D

109.46 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.23 / Етаж 2 / Секция D

74.48 м2

Обща квадратура

1,6502

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.26 / Етаж 3 / Секция D

108.46 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.30 / Етаж 4 / Секция D

150.34 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.1A / Етаж 1 / Секция E

80.10 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.1 / Етаж 1 / Секция E

121.26 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.2 / Етаж 1 / Секция E

108.69 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: парк
Ап.3 / Етаж 2 / Секция E

157.85 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.9 / Етаж 1 / Секция E

119.45 м2

Обща квадратура

1,4002

Цена на м2

Стаи: 1 Спалня, 1 Баня
Изглед: море
Ап.12 / Етаж 2 / Секция E

158.12 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.5 / Етаж 3 / Секция E

157.99 м2

Обща квадратура

1,5502

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.13 / Етаж 3 / Секция E

155.35 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.15 / Етаж 4 / Секция E

155.34 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море
Ап.16 / Етаж 4 / Секция E

158.12 м2

Обща квадратура

1,6002

Цена на м2

Стаи: 2 Спални, 2 Бани
Изглед: море